vietsi

Viet Nam System Intergration

Daily Archives: 04/10/2013

Hướng dẫn thay đổi hostname trong CENTOS và UBUNTU

Tóm tắt: Đây là một trong những vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CENTOS – kể cả trong môi trường LAB hay triển khai thực tế. Bài viết sau đây xin hướng dẫn các bạn đổi tên (hostname) của centos một cách nhanh nhất. Read more of this post

Advertisements