vietsi

Viet Nam System Intergration

Một vài lệnh giải nén hay dùng (tar, zip, rar …) – phần 1

tarzipTài lệu tóm tắt được gửi tại link sau:
Tóm tắt về lệnh tar

Tóm tắ: Bài viết giới thiệu cách sử dụng các lệnh tar, zip, rar … để thực hiện nén và giải nén một số file trong CENTOS.

Lệnh tar (tên đầy đủ là tarball, mình hay đọc là hay gọi là lệnh “tác” ) dùng để nén và giải nén các file theo các định dạng  trong linux quy định, việc lệnh tar thực hiện nén hay giải nén thì sẽ phụ thuộc vào tùy chọn đi kèm.  Trong các ví dụ sẽ giới thiệu các tùy chọn mà bạn sẽ cần dùng. Trong linux định dạng nén phổ biến là tar (trong windows là rar và zip). Với bài viết này VIETSI đã tạo ra các file mẫu để test, bạn có thể tạo bằng công cụ mà bạn biết.
Phần một: Tạo file nén và giải nén file với đuôi là .tar
1.1 Tạo file nén riêng lẻ với định dạng là tar
Ví dụ dưới tạo file nén cho file vidutext_1.txt, tên của file nén mới là “vidu1_nen.tar” (lúc này tôi đang đứng ở thư mục /tmp)

tag1 Các tùy chọn trong lệnh trên:

  • c (create): dùng để tạo chỉ thị cho lệnh tar biết đây là yêu cầu tạo file, ngược lại với tùy chọn x (extrac) dùng để giải nén.
  • v (verbose): tùy chọn này dùng để hiển thị các file cần nén, trong trường hợp này có 1 file.
  • f (file): dùng để chỉ thị cho lênh tar nén thành file.

1.2. Tạo file nén cho 2 hoặc nhiều file trong cùng một thư mục
Ví dụ dưới sẽ tạo file nén với định dạng là .tar cho hai file vidutext_1.txt và vidutext2_txt thành file nén có tên là vidu2_nen.tar. Khi liệt kê các file cần nén cần có khoảng cách (phím space) tag2

1.3. Lệnh xem danh sách các file trong một file nén (không cần giải nén)
Ví dụ, khi cần xem file nén chứa những gì, thay vì giải nén để xem ta có thể xem trước bằng lệnh tar với tùy chọn t và f, ví dụ xem lại nội dung file ở mục 2.

tar3

Từ cơ sở trên bạn có thể sử dụng lệnh tar để nén các file, thư mục tùy vào tình huống thực tế, ví dụ có thể chỉ định ra thư mục lưu trữ file nén bằng cách sử dụng đường dẫn tuyệt đối.

1.4. Giải nén file với đuôi là .tar
Ngược lại với lệnh nén file là lện  giải nén, đây là tình huống hay gặp trong thực tế.
Để giải nén một file tar ta sử dụng tùy chon -x trong lệnh tar (x – extract), ví dụ dưới minh họa việc giả nén, trong ví dụ này VIETSI đã xóa 2 file vidutext_2.txt và vidutext_3.txt đi để chứng minh việc giải nén file là thành công.

tar4

Tùy chọn dùng để giải nén là x  (extract), các tùy chọn còn lại là tùy chọn đi kèm, nó có ý nghĩa tương tự như các lệnh ở trên.

1.5. Giải nén vào một thư mục khác
Ở ví dụ trên cho phép ta giải nén vào thư mục hiện tại, nếu muốn giải nén ra thư mục khác cần phải chỉ rõ đường dẫn đến thư mục này. Ví dụ sau sẽ thực hiện giải nén file vidu2_nen.tar vào thư muc /tmp/thumucnen/.

tar5

Phần 2: Giải nén các file với đuôi là gz vf bz2
Đôi khi trong thực tế anh em hay gặp các file có đuôi là tùy chọn gz và bz2, để giải nén các file này ta dùng lệnh tar với các tùy chọn j và z đi kèm

2.1 Giải nén file . tar .gz
Để giải nén file tar .gz ta dùng lệnh, với tùy chọn z sẽ chỉ thị cho lệnh tar biết đây là file được nén theo đuôi mở rộng là tar.gz

tar -vxfz ten_file_gianen.tar.gz

2.2 Giải nén file .tar.bz2
Để giải nén file tar.bz2 ta sử dụng tùy chọn j, với tùy chọn này sẽ chỉ thị cho lệnh tar biết đây là file dạng .tar.bz2

tar -vxfj ten_file_giainen.tar.bz2

Ngoài ra cũng có thể sử dụng lệnh bzip2 và bunzip2 để nén và giải nén các file với đuôi mở rộng là bz2

Phần 3: Lệnh làm việc với file zip

Nén và giải nén bằng lệnh ZIP và UNZIP (các file nén sẽ có đuôi mở rộng là .zip)

Đôi khi trong thực tế hay gặp các file nén là zip hay gặp trong windows, khi đó cần sử dụng lệnh ZIP và UNZIP để giải nén.

3.1 Nén 1 file thành file .zip

zip1

3.2. Nén nhiều file vào một file zip
Với trường hợp này bạn cần sử dụng tùy chon -r để chỉ cho lệnh ZIP biết rằng sẽ nén tất cả các file cần nén vào một file, nếu không có tùy chọn này thì kết quả sẽ là các file zip riêng lẻ. Hãy quan sát ví dụ dưới.

zip2

3.3 Giải nén file .zip
Để thực hiện giải nén một file .zip sử dụng lệnh unzip

zip3

4. Nén và giải nén file .rar
Cũng có thể trong linux bạn sẽ gặp phải lệnh rar, lúc này để nén và giải nén file với đuôi mở rộng rar ta làm như sau.

Trước khi thực hiện các lệnh này, bạn phải cài đặt thêm gói lệnh cho rar và unrar bằng các lệnh sau, tùy vào phiên bản mà bạn dùng thì lựa chọn gói lệnh tương ứng

rar

4.1 Nén file với đuổi mở rộng là rar (dùng tùy chọn a để nén)

rar  a  ten_file.rar file_can_nen1 file_can_nen2 thu_muc_can_nen

Ví dụ: sau sẽ nén 2 file vanban1.doc và vanban2.doc thành file tailieu.rar

rar2

Ví dụ dưới nén vanban1.doc, vanban2.doc va thumucnen thành file tailieu2.rar
rar5

4.2 Giải nén file rar
Đối với giải nén có 2 cách

  • Cách 1: Sử dụng lệnh rar với tùy chọn x
  • Cách 2: Sử dụng lệnh unrar vời tùy chọn x

rar3

Nếu trường hợp file đã tồn tại thì màn hình sẽ thông báo, chọn A để ghi đè hết các file.

rar4

Bài viết trên đã giới thiệu sơ bộ các lệnh cần thiết đối với việc nén và giải nén, để biết thêm về các lệnh này hãy sử dụng lệnh man

  • man tar
  • man rar
  • man zip
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: